Technical information
Ze wzgledu na anglojezyczny charakter czasopisma strona nie posiada wersji polskiej.

The redirect web site of the OPTO-ELECTRONICS REVIEW  is located at
http://www.wat.edu.pl/review/optor.html

O-ER e-mail: oer@wat.edu.pl